OBJEKTIF

Memastikan koperasi menjadi antara penyumbang terbesar dalam sektor agromakanan negara.

VISI

Menstabilkan pengeluaran makanan secara konsisten serta menampung keperluan sumber makanan negara.

MISI

  1. Menguasai sektor pertanian dan makanan dalam negara.
  2. Menerapkan amalan pertanian baik bagi menjamin keselamatan makanan negara.
  3. Melestarikan ekonomi petani .
  4. Mempraktikkan penggunaan teknologi moden dalam pertanian.
Scroll to Top