KONSULTASI PERTANIAN

Kami membantu petani baru dan sedia ada dari pembinaan tapak sehingga penanaman serta pemasaran hasil kebun.

  1. Membekalkan peralatan-peralatan pertanian kepada pelanggan.
  2. Membantu menyediakan tapak projek dari mula sehingga tapak sedia untuk memulakan penanaman dan pemasaran hasil ladang.
  3. Membantu dan memberi nasihat kepada setiap pelanggan berkaitan setiap tanaman dan tapak projek yang dijalankan.
Scroll to Top